شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

تيلون

+ غروب جمعه چه دلگير مي شود اي عشق!/قلوب خسته به زنجير مي شود اي عشق!/تو و سکوت و دل از شکوه هاي زهر آلود/ز دست زندگيم سير مي شود اي عشق !/ز بس که فاصله بسيار و وقت ما تنگ است / براي آمدنت دير مي شود اي عشق ! /.....بگو که از دل خونين و اشک و دست دعا / ظهور تو به چه تدبير مي شود اي عشق ؟!
جالب بود
چراغ جادو
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top