شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

تيلون

+ روح من اما به ياس معتاد است/خوشا به حال گل/درخت/ گياه/خوشا به حال تو/اي باغ پر صنوبر سبز/روح کوچکم اما/به ياس معتاد است...
درب کنسرو بازکن برقی
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top