شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

تيلون

+ اي کاش که مي شد دل تو نرم تَرَک بود..يا چون دل من ! شرحه و لبريزِ تَرَک بود....
وستا
95/2/4
mp3 player شوکر
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top