كل عناوين نوشته هاي javad edrisi

javad edrisi
[ شناسنامه ]
سردخانه ...... پنج شنبه 96/10/7
روي پل وانا ...... چهارشنبه 96/9/22
بدي مکن ...... شنبه 96/9/4
از فاجعه ...... شنبه 96/8/27
بدي مکن ...... دوشنبه 96/8/15
بدي مکن ...... دوشنبه 96/8/15
بدي مکن ...... دوشنبه 96/8/15
انگار نه! ...... يكشنبه 95/9/28
دانش اندک ...... دوشنبه 95/9/1
ما فريب خورديم ...... سه شنبه 95/1/31
  ==>   ليست آرشيو شده ها