شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

تيلون

+ زان روز که با سنگ ريا خمره شکستند/ديگر به در ميکده ما را گذري نيست/اي مرغ سحر بر گذر باد صبا چند /بيهوده نشيني که ز گلشن خبري نيست/بگشاي دل لاله که از آتش هجران/جز نقطه ي داغ جگر وي اثري نيست!
محمد قهرمان
mp3 player شوکر
تيلون
93 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top