شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

تيلون

+ اگر نمي توانيد مايه ي مباهات فرزندانتان باشيد باعث سرشکستگي آنان لا اقل کم ، نباشيد !
mp3 player شوکر
تيلون
93 امتیاز
1 برگزیده
266 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top