شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

تيلون

+ اگر نمي توانيد مايه ي مباهات فرزندانتان باشيد باعث سرشکستگي آنان لا اقل کم ، نباشيد !
تسبیح دیجیتال
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top