شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

تيلون

+ آيا نظام بانکداري ايران به واقع اسلامي هست ؟ معايب و راه حل ها چيست ؟
تيلون
کسي نظري نداره؟
تيلون
عيب کار کجاس؟
ساعت ویکتوریا
تيلون
91 امتیاز
1 برگزیده
263 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تيلون عضو گروهی نیست
vertical_align_top