+ ای کاش که می شد دل تو نرم تَرَک بود..یا چون دل من ! شرحه و لبریزِ تَرَک بود....

+ +تک تیر انداز hs

+ آیا نظام بانکداری ایران به واقع اسلامی هست ؟ معایب و راه حل ها چیست ؟

+ از آدمها بت نسازید. این خیانت است هم به خودتان. هم به خودشان. خدایی می شوند که خدایی نمی دانند....دوستان! کسی می داند این جمله از کیست؟

+ روح من اما به یاس معتاد است/خوشا به حال گل/درخت/ گیاه/خوشا به حال تو/ای باغ پر صنوبر سبز/روح کوچکم اما/به یاس معتاد است...

+ همسایه ی روبرویی ما عروسی داره .ساعت 1/40 بامداد است .پسری حدوداً25 ساله کنار دیوار، در تاریکی، خم شده است و عق می زند!چنان که احساس می کنی دل و روده اش را می خواهد بالا بیاورد . صدای موسیقی و آواز به حدی است که تا دو تا کوچه آن طرف تر می رود.نمی دانم چه کار کنم !

+ غروب جمعه چه دلگیر می شود ای عشق!/قلوب خسته به زنجیر می شود ای عشق!/تو و سکوت و دل از شکوه های زهر آلود/ز دست زندگیم سیر می شود ای عشق !/ز بس که فاصله بسیار و وقت ما تنگ است / برای آمدنت دیر می شود ای عشق ! /.....بگو که از دل خونین و اشک و دست دعا / ظهور تو به چه تدبیر می شود ای عشق ؟!

+ اگر نمی توانید مایه ی مباهات فرزندانتان باشید باعث سرشکستگی آنان لا اقل کم ، نباشید !

+ زان روز که با سنگ ریا خمره شکستند/دیگر به در میکده ما را گذری نیست/ای مرغ سحر بر گذر باد صبا چند /بیهوده نشینی که ز گلشن خبری نیست/بگشای دل لاله که از آتش هجران/جز نقطه ی داغ جگر وی اثری نیست!

+ قصابان برای کشتن پروار می کنند ./ و کوسه ها / خون را و دریدن را دوست دارند / اگر محبی محبوبت را متهم نکن ! / چرا که دروغت را / تنها تو باور می کنی / نه دیگران !